LOGO

WYDARZENIA Z HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZOWEJ
Budynek szkoły z roku 1945
Budynek szkoły z roku 1945

1945 r.- budynek szkoły został zniszczony w wyniku działań wojennych
1946 r.
- wiosną inspektor Józef Kurbiel zatrudnia na stanowisko kierownika siedmioklasowej szkoły Janinę Siwiec. Przydziela jej do pomocy nauczycielkę Helenę Lichoraj

11946/1947 r. - Janina Siwiec organizuje naukę w prywatnym domu Aleksandra Kampy. Lekcje rozpoczęty się 11 X 1946r. w wynajętych dwóch pokojach. Utworzono 6 klas, do których uczęszczało 176 uczniów.Po raz pierwszy nauka odbywała się w języku polskim.

1946 r. - rozpoczęto również budowę drewnianego baraku

1947 r.- Mieszkańcy wioski - Jan Matejka i Paweł Mańka sporządzają dokumentację nowego budynku szkolnego. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Zmieniono kubaturę z czasów przedwojennych- wybudowano dwupiętrowy budynek.(przedwojenna szkoła miała jedno piętro)

22 grudnia 1949 r. - ówczesny wojewoda katowicki gen. Aleksander Zawadzki dokonuje otwarcia nowego budynku szkolnego. W nowej szkole pracę podjęło 3 nauczycieli: Janina Siwiec (1946-1967),Helena Lichoraj (1946-1950), Bronisława Kogut (1946-1950)

1956 r. - kierownik Tadeusz Wiśniewski zorganizował w szkole gabinet pomocy naukowych

1966 r. - powstały klasopracownie przedmiotowe

1972 r. - uporządkowane zostaje boisko szkolne , wykonano nowe ogrodzenie

1976 r. - w czasie wakacji zainstalowano centralne ogrzewanie

1991 r. - w wyniku adaptacji pomieszczeń po przedszkolu powstaje sala gimnastyczna

webmaster