LOGO

Prezydium Rady Rodziców:

Termin Beata- przewodnicząca Ewa Leisner- skarbnik Lidia Stach- sekretarz

Komisja rewizyjna:

Aneta Ocipinska Teresa Szczerbinska Małgorzata Kita
webmaster