LOGO

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Raszowej

Nasze motto:

,,... Samorząd-to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze

działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się

i pół dnia razem spędzają,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał,

nie dokuczał, nie wyśmiewał,

a przeciwnie, żeby świadczył posługi, pomagał,

opiekował się i pilnował porządku..."

Janusz Korczak-pedagog, pisarz

Skład Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

webmaster